systémové klávesnicové zkratky:

systémové klávesnicové zkratky

Systémové klávesové zkratky:

Pro správné fungování zkratek je třeba, aby jste měli aktivní prostředí ve kterém tyto zkratky fungují.

  Průzkumník (tento počítač)

 • F1 - nápověda Windows
 • F2 - editování názvu objektu (soubory a složky)
 • F3 - vyhledávání souborů, složek a počítačů
 • F4 - skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
 • F5 - obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
 • F6 - v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna (menu, adresa, objekty)
 • Num Lock - stisknutím této klávesy na dobu delší, než pět sekund, dojde k ozvučení těchto kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
 • DELETE nebo CTRL+D - odstraní označený soubor, nebo složku do koše.
 • SHIFT + DELETE - úplné odstranění souboru. (soubor není přesunut do koše, tudíž již nelze obnovit)
 • CTRL+Esc - otevření Start menu
 • CTRL+A - označí všechny soubory a složky v okně
 • CTRL+levý klik myši - přidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování objektů
 • CTRL+O - otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
 • CTRL+šipka nahoru, dolů, vpravo, vlevo - přesun na další složku nebo soubor. Ale ponechá označenou složku.
 • ALT+Shift - přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG). Tato klávesová zkratka lze zvolit v nastavení v "panelů jazyků"
 • CTRL+ALT+Delete - ukončuje úlohu, vyvolává správce úloh. Toto okno lze vyvolat také na dolní liště (vedle hodin) pravým tlačítkem "správce úloh".
 • ALT+Print Screen - zkopíruje aktuální označené okno do schránky Windows. Pak si tento screen shot můžete zobrazit např v Malování (Úpravy vložit).
 • ALT+Enter - je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti. Pravým tlačítkem "Vlastnosti"
 • ALT+TAB - přepnutí do naposledy používaného okna.Přepínaní mezi aplikacemi.Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
 • SHITF+ALT+TAB - Stejná funkce jako předchozí akorát s obrácenou posloupnosti.
 • ALT+ESC - přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
 • ALT+F4 - zavření okna či programu
 • ALT+podtržené písmeno - podržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá. Například "Soubor" má zkratku "S".
 • TAB - přesun k další položce v okně programu či v IE
 • SHIFT+TAB - přesun k předchozí položce či v IE
 • ESC - stornování právě prováděné akce

Klávesové zkratky s klávesou Windows:

 • Windows - vyvolání nabídky Start
 • Windows+R - vyvolání okna Spustit
 • Windows+L - změna uživatele (jen v OS Win XP)
 • Windows+M - minimalizace všech otevřených oken do lišty
 • Shift+Windows+M - maximalizace všech oken
 • Windows+F1 - nápověda systému Windows
 • Windows+E - otevře průzkumníka Windows
 • Windows+F - otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
 • Windows+D - minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
 • CTRL+Windows+F - otevře okno pro hledání počítače
 • CTRL+Windows+TAB - přepínání součástí v nástrojové liště
 • Windows+TAB - pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
 • Windows+Break - otevře okno s informacemi o systému (Systém - Vlastnosti)
 • Windows + SPACEBAR (MEZERNík) - stejná funkce jako PAGE DOWN
 • Windows + Pause Break - Otevře okno vlastnosti počítače

Vlastní klávesová zkratka

Pro spuštění programu si můžeme zvolit svou vlastní klávesovou zkratku a to následujicím způsobem
Budeme chtít spustit např aplikaci internet exploler (prohlížeč internetových stránek) pomocí klávesové zkratky [CTRL]+[ALT]+[I]. Najdeme na ploše ikonu Internet Exploler a klikneme na ní pravým tlačítkem. Zvolíme "vlastnosti". Klikneme do okna "klávesová zkratka" a vní zmáčkneme současně [CTRL]+[ALT]+[I]. Po té tuto vlastnost uložíme tlačítkem "použít" a po té dáme "OK". Pak kdykoliv stiskneme současně klávesy [CTRL]+[ALT]+[I] se nám spustí internetový prohlížeč. Vlastních klávesových zkratek si můžeme zvolit kolik chceme akorát se nesmí opakovat zkratka,která jejiž definována.